BHS Sonthofen

BHS Sonthofen

BHS Sonthofen firması, makine ve tesis mühendisliği alanında faaliyet gösteren öncü bir firmadır. Türkiye pazarına yönelik aşağıda yer alan uygulama ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmektedir:

 • İnşaat endüstrisi ile madencilik sektörüne yönelik kırıcı, parçalayıcı ve öğütücüler

 • Her türlü geri dönüşüm uygulamasına yönelik kırıcı, shredder, öğütücü ve değirmenler

 • Biyogaz endüstrisi için verimlilik sunan biyo-öğütücü üniteler

BHS Sonthofen, üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile iş birliği sayesinde teknolojisini en ileride tutmaktadır. Freiberg Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi ve Kempten Üniversitesi ile üst düzey yakın ilişkiler içindedir.

Müşterilerle fikir alışverişinde bulunmak firmanın en önem verdiği hususlardan olup, öneriler ve eleştiriler sayesinde sürekli olarak bir iyileştirme ve yenilik faaliyeti tasarım ve üretim anlamında söz konusu olmaktadır.

Sürdürülebilir kurumsal yönetim anlayışı, uzun vadede ekolojik olarak temiz, adil ve başarılı bir şekilde faaliyet gösterme ve bunun kurumsal rutinin bir parçası olmasını sağlama yükümlülüğünü içermektedir. Tedarikçiler ve servis sağlayıcıları ortak olarak görülmektedir. İş ortakları ile birlikte büyümeye devam etmek en büyük hedeflerdendir.

BHS Sonthofen, mekanik proses mühendisliği için makineleri ve tesisleri ile müşterilerine hizmet vermektedir. Uzmanlığı, müşteri gereksinimlerinin dikkatli ve tarafsız analizi ile birlikte açıkça yapılandırılmış iç süreçlere dayanmaktadır. Makinelerini sistemlerine ve tesislerine entegre eden fabrika mühendisliği şirketleriyle de yakın iş birliği içerisindedirler.

Aşağıdaki alanlarda özel çalışmaları vardır:

Yapı malzemeleri üretiminde Avrupa’daki pek çok çakıl ocağı ve taş ocağı kırıcı ve değirmenlerimizi yatay veya dikey şaftlarla kullanmaktadır. Bu ocaklarda, hedeflenen toplu agregaların üretilmesinde son derece güvenilir çözümümüzdür.

BHS dik milli değirmen (tip RPM), minimum dolgu içeriğine sahip yüksek dereceli kübik kırılmış kum üretmek için mükemmel bir seçimdir. Makinadaki ayar seçenekleri ile, 4 mm’den küçük parçacıklar bile işlenebilir.

Dik milli kırıcı (tip RSMX) kendisini, granül asfalt işlenmesinde kanıtlamıştır. Taş yongalarını bitümlü bağlardan nazikçe ayırır, böylece yongalar tamamen geri dönüştürülebilir. % 98’lik saflık seviyeleri mümkündür.

BHS, yüksek kaliteli kaya taneleri üretmek için çok çeşitli yatay milli darbeli kırıcılara (darbeli kırıcılar ve darbeli değirmenler) ve dik milli kırıcılara (rotor santrifüj kırıcılar) sahiptir.

Yüksek kalitede agrega, 30 ila 400 ton / saat arasında verim oranları ve farklı ebatlarda dik milli kırıcımız ile üretilir(tip RSMX). Tüm kaya türlerini (150 mm’ye kadar) ezmek ve parçalamak için kullanılabilir. Patentli rotoru, tıkanmayı önler ve verimi arttırır. Bu makine aşağıda belirtildiği gibi geniş bir kullanım alanına sahiptir:

 • Parçacık boyutunun hedeflenmiş şekilde azaltılması
 • Kübikliğin iyileştirilmesi
 • Ezilmiş yüz sayısının arttırılması
 • Seçici kırma etkisi

BHS dik milli kırıcı (RSMX tipi) çakıl işleme alanında aşağıdaki görevleri güvenilir bir şekilde yerine getirir:

 • Özel olmayan, standart dışı çakıl fraksiyonlarının kırılması
 • Ezilmiş yüz sayısının arttırılması
 • Kırılgan kaya taşlarının parçalanması

Kaya ile kayayı birbirine çarptırarak kırdırma prensibi sayesinde yüksek kuvars içerikli yığınlar bile düşük aşınma maliyetlerini koruyarak işlenebilir. Patentli iki odacıklı (giriş ağızlıklı) rotor, tıkanmayı önler ve verimi arttırır. Kırma işlemi seçicidir ve yüksek ürün kalitesi verir.

Dik milli değirmen (tip RPM) veya dik milli kırıcı (RSMX tipi) ile kırılmış kum üretilebilir. Bu makinalar ile, yüksek kum verimi, mükemmel kübik şekiller ve tane boyutu optimize yeteneği sağlar. Ek olarak, her iki makine de, kırma aletlerinin ömrü boyunca stabil bir tane büyüklüğü eğrisini garanti eder.

Dik milli değirmen, 56 mm’ye kadar besleme ebatlarına sahip daha az aşındırıcı kaya türleri (örneğin kireçtaşı) için özellikle uygundur. Aşırı dolgu maddesi içeriği oluşturmadan çok yüksek bir ezilme ve parçalanma oranı elde edilir.

Dik milli kırıcı, her türlü kaya için uygundur. Maksimum besleme ebadı 150 mm’dir. Dik milli kırıcılar ayrıca, dik milli değirmenlere göre çok daha yüksek verim ve kapasite, düşük kırma oranı sunar.

Yanmış kireç kırma işleminde genellikle çok büyük kırma oranları gereklidir. Dik milli değirmenimizle (RPM tipi), 120 mm’ye kadar beslenecek büyüklükte tane boyutuna sahip malzemeler nihai boyuta indirgenebilir.

BHS Sonthofen firmasının hem makine hem de proses teknolojisi konusunda geniş bir uzmanlığa sahiptir. Öğütücü, darbeli kırma ve kesme ilkesini kullanan makineler üretilmektedir. Kırma ve parçalama makineleri dahil, çok çeşitli atık malzemeler için komple arıtma ve geri dönüşüm tesisleri tasarımları geniş portföy içinde yer almaktadır.

Elektronik atıkta, çekiçli kırıcılarımız (RS tipi) birçok yeni geri dönüşüm tesisinin önemli bir parçası olduğunu kanıtlamıştır. Çekiçli kırıcı, küçük cihazlardan beyaz eşyaya tüm elektrik atık kategorileri için uygundur.

Faydaları:

 • Değişken ve ayarlanabilir kırma efekti
 • Üstün seçici ayrıştırma
 • Düşük aşınmaya bağlı düşük maliyetler
 • Sürekli operasyon
 • Plastiklerin erimeksizin ayrıştırlması
 • Zararlı bileşenlerin açık bırakılması (örn. Piller, kapasitörler)
 • Yüksek kullanılabilirlik

Alüminyum, bakır ve pirinç gibi demir dışı metaller, temiz bir ayrıştırma elde etmek için bir sonraki işlem aşamasında dik milli değirmende (tip RPMV) bilyalar şeklinde şekillendirilir.

Çekiçli kırıcıda işlem görmüş ve elle ayrıştırılmış fraksiyonlar

Dik milli değirmende işlem görmüş ve otomatik ayrıştırılmış metaller

Çekiçli kırıcılara (RS tipi) dayanan tesis teknolojimizin amacı, büyük ölçüde karışık kompozitleri ayırmak ve metal bileşenleri geri kazanmaktır. Daha sonra, kalan kısım mineral ve organik bileşenlere ayrılabilir.

Dik milli değirmenler (RPMV tipi), yaklaşık 25 mm boya kadar partiküllerin işlenmesi için kanıtlanmış bir çözümdür. Metal bileşenleri bilye şeklinde şekillendirir ve daha sonra çıktı malzemesinin metal fraksiyonlara ve diğer malzemelere kapsamlı bir şekilde ayrılmasını sağlar.

Ayrıştırılmamış çıktı malzemeler: shredder sonrası, çekiçli kırıcıda işlenmiş hafif fraksiyon malzemeler

Parçalama işleminden çıkan parçalanmış haldeki ağır fraksiyon malzemeler (SHF), tipik olarak büyük miktarda metal, özellikle demir dışı metaller içerirler. Daha küçük elek fraksiyonuyla (<20 mm), ve dik milli değirmende (tip RPMV) ayrıca işlem görürse, verim artırılabilir. Metaller top şeklindedir ve temizdir.

Rotor darbeli değirmende işledikten sonra ve ayrıştırmadan önce shredder’dan çıkmış (parçalanmış) ağır fraksiyon malzemeler

Dik milli kırma makinalarımızda, cüruf ve cüruf benzeri malzemelerden metaller ikincil hammadde olarak geri kazanılabilir. Aşağıdaki cüruf türleri genellikle BHS teknolojisi ile işlem için uygundur:

Çelik fabrikası cürufu

Geri dönüşümlü alüminyum cürufu

Alüminyum cüruf atığı (saltcake)

Paslanmaz çelik cürufu

Elektrik ark ocağı cürufu

Cüruf (metal içeriği > %45)

Çelik fabrikalarından cürufların arıtılmasında temel amaç inşaat için kullanılabilecek malzemelerin geri kazanılmasıdır. Eritme tesislerinden, cüruftan ve alüminyum cüruf atığının (saltcake) arıtılmasında birincil amaç içerisindeki metallerin geri kazanılmasıdır.

Yakma işleminden sonra, atığın yanmaz bileşenleri ve proseste üretilen atıl maddeler (artık reaktif olmayanlar) kalır. Birlikte bunlar kül veya cüruf olarak adlandırılır.

Alüminyum hurda çeşitli şekillerde olabilir ve çoğu kirlenmiş veya diğer malzemelerle birleşik haldedir. Sık karşılaşılan bir başka problem, ilave parçalama işlemini gerekli kılan parçacık büyüklüğüdür. Kırma makinalarımız bu sorunlara çözüm sunmaktadır.

Bir lastikteki ana hammaddeler, kauçuk, çelik ve tekstil elyafları olup, içerdiği malzemelerin geri kazanımı veya enerji elde edilmesi için geri dönüşümleri tercih edilmektedir. Her iki durumda da, başlangıç ​​süreçleri aynıdır.

BHS çift şaftlı shredder (VR tipi), binek araçların, kamyonların ve inşaat makinelerinin (3 m çapına kadar) lastiklerini 80 ile 150 mm arasında değişen bir partikül boyutuna küçültür. Bu sayede, sonrasında kolaylıkla işlenebilecek dökme malzeme elde edilmiş olur.

Kablolar, BHS çift şaftlı shredder (VR tipi) kullanılarak kaba bir şekilde kesilir. Bu işlem sonucu, 100 mm uzunluğunda parça boyutlarına ulaşılır. Çift şaftlı shredder, kalın kablo telleri de dahil kabloları daha kısa parçalara güvenilir şekilde küçültür.

BHS Sonthofen firması, kablo işleme için komple tesisler planlayıp, sunmaktadır. BHS geri dönüşüm sistemleri modüler bir tasarıma sahiptir ve bu nedenle şirketinizin artan gereksinimlerine göre kolayca ölçeklenebilir.

Atıktan türetilen yakıtlar (RDF) birincil yakıtların yerine kullanılır. Geri dönüştürülemeyen plastiklerden, ayıklama artıklarından, üretim artıklarından, biyokütleden ve özellikle evsel, endüstriyel, ticari ve hacimli atıklardan işlenir.

Atık malzemeler öncelikle aşağıda yer alan sonuçları elde etmek için işlenmelidir.

AB direktiflerine göre, evsel ve ticari atıklar ve diğer belediye atıkları, ısıl işlemden veya mekanik ve biyolojik işlemden geçirilmelidir. Her iki durumda da, BHS santhofen firması teknik çözümler sunmaktadır.

Boyut küçültme de hedeflenen en yüksek yüzdeyi elde etmek, aşınma maliyetlerini kontrol etmek ve malzemenin saflığını korumak gibi atık camın işlenmesi için önemli gereksinimler vardır.

Hem kalın hem de ince cam atıkları BHS sistemleri teknolojisi ile işlenebilir. Çünkü, temelde BHS kırıcılar sağlam mekanik yapılarının bir sonucu olarak uzun ömürlü ünitelerdir.

Dik milli değirmenler (tip RPM), dik milli kırıcılar (tip RSMX) ve çekiçli kırıcılar (tip RS) hepsi darbe ve kesme kuvvetlerinin bir kombinasyonunu kullanır. Bu tür kuvvetler, kompozit malzemeleri seçici biçimde parçalamak ve boyutlarını küçültmek için mükemmel bir yol sağlar. Birçok maden sahasında, bu makineler kullanılarak cevher veya endüstriyel mineraller, onları çevreleyen atık kaya ve kayaçlardan yoğun biçimde çıkarılabilir. Geleneksel işleme yöntemleriyle karşılaştırıldığında, bu kuru mekanik işleme teknolojisi, verimlilik artışı için mükemmel potansiyel sunar. Sonthofen’deki teknik merkezimizdeki malzemenizi kullanarak size daha fazla bilgi vermekten ve testler yapabilmekten memnuniyet duyarız.

Hayvansal veya bitkisel atıklardan elde edilen biyokütle, biyogaz tesislerinde enerji kaynağı olarak metan gazı elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. BHS biyo-öğütücü kullanımıyla metan verimi önemli ölçüde artırılmaktadır. Substratların homojenleştirilmekte yüzen katmanların oluşmasın engellenmektedir.