Bhs-biyogaz

Biyogaz santralleri için Biyo-öğütücüler

BHS Biyo-öğütücü, biyogaz üretimi için biyokütle işleme amacıyla kullanılır. Makine, enerji mahsullerinin yoğun mekanik ön işleme tabi tutulmasını sağlar, böylece gaz verimini hızlandırır ve tüm fermantasyon sürecini stabilize eder.

Biyo-öğütücü, büyük bir yüzey alanına sahip, homojen bir şekilde parçalanmış, lapa lapa ve iyi çözünmüş bir fermantasyona uygun malzeme eldesinde kullanılır. Bu uygulama ile, mayalayıcıdaki mikro organizmaların gaz üretimi önemli ölçüde hızlanır. Geri dönüşümü zor ya da imkânsız olduğu düşünülen besleme malzemeleri bile düşük fiyatlı hammaddelere erişim sağlayarak işlenebilir. Avantajlar:
  • Besleme malzemelerinin öğütülmesi (ezilmesi) ve homojenleştirilmesi
  • Yenilenebilir kaynakların kapsamlı bir şekilde defibrasyonu (liflerine ayrılması)
  • Hızlandırılmış gaz üretimine bağlı olarak artan metan verimi
  • Daha kısa karıştırma süreleri ve böylece düşük güç tüketimi
  • Fermentörde herhangi bir katman fomasyonu oluşumu söz konusu değildir
  • Taş ve toprak parçaları gibi yabancı malzemelerin boyutunun küçültülmesi
  • Daha fazla hammadde çeşitliliği ile çalışılabilmesi
  • Kolay bakım