BIOG

Biyogaz tesislerinin ekonomik kullanımı, büyük ölçüde hangi organik malzemenin enerji üretimi için kullanıldığına bağlıdır. Tipik tarımsal ürünler geçmişten günümüze her daim kullanılmış olsa da, artık günümüzde teknolojik gelişmeler ve yaşam tarzına bağlı olarak organik atık ve tarla artıklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik net bir eğilim bulunmaktadır. Organik malzemenin en çeşitli yapılarını bile etkili bir şekilde tanıtmak için akıllı ve sorunsuz bir teknoloji gereklidir. BIOG GmbH, kullanılan malzemeler için maliyetlerini düşürmek isteyen biyogaz tesisi operatörleri için güçlü bir ortaktır. Gübre (sığır gübresi, at gübresi, kümes hayvanı gübresi), saman (mısır samanı, tahıl samanı, kolza samanı, soya samanı) veya peyzaj düzenlemesinden elde edilen organik atıklar, vb gibi biyogaz tesislerinde taşınması zor olan kaynak malzemeler için BioG doğru teknoloji ve yeterli bilgi brikimine sahiptir. Hasat teknolojisinden dozaj işlemeye, mayalayıcıda katı veya sıvı beslemenin yapılıp yapılmayacağına kadar – BIOG bilgi birikimi ile siz müşterilerine her aşamada destek olur ve doğru çözümleri sunar. BioG firması alanında TÜV sertifikalı ve tanınmış bir firma olup, müşterilerinin biyogaz santrallerinden en yüksek verimi ve performansı en ekonomik ve kayıpsız elde etmesi için hizmet vermektedir.

Neden BioG çözümleri Biyogaz tesislerinde düşünülmelidir:

  • Ekonomik verimliliğin arttırılması

  • Yüzen çamur tabakası oluşumunun azaltılması

  • Viskozite artışı

  • Daha iyi pompalanabilirlik

  • Karıştırma yoğunluğunun azaltılması

  • Daha hızlı ve daha düzenli gaz üretimi

BioG Besleme Bunkeri, Pompalama ve Otomasyon Sistemleri, fermantasyon ve öğütme işlemleri sonrası çok daha homojen bir malzeme akışı ile çok daha üstün performans almanızı sağlayacak bir ünitedir. Aynı zamanda, köprü oluşma ve tıkanma riskini ortadan kaldırmakta, helezonlu sistem sayesinde düzenli ve sürekli bir besleme yapılmasını mümkün kılmaktadır. Taş vb. yabancı malzemelerin de çok daha kolay bir şekilde erişimle, uzaklaştırılması mümkün olmaktadır.

BioG besleme, öğütücü, karıştırıcı, yıkama ekipmanları, pompa ve taşıyıcılar gibi birçok verim ve performans arttırıcı üniteler sağlaması yanında direk olarak tüm bir biyogaz enerji tesisinin fizibilite, planlama ve devreye alınma aşamalarını içerecek şekilde komple tesis yatırım çözümleri de sunmaktadır. Tesislerde yapılacak bazı düzenlemeler, dokunuşlar ve ilave ekipmanlarla tesisin verimliliğinde %100’lere varan boyutta artış olması mümkündür. Örneğin, düzenli besleme için gereken hazırlıkların yapılması, yüzey alanını arttırıcı birtakım işlemler, beslenecek malzemenin homojenliğinin sağlanması, taşıma sırasında problemler çıkmamasına yönelik önceden alınacak tedbirler, vb çok ciddi ölçüde tesis verimliliğini ve karlılığını etkileyen hususların başında gelmektedir. Yüksek maliyetler ile tesis yatırımları yapılmakta olup, belirtilen hususlarda gereken öncelik ve düzenlemeler yapılmadığı için zarar eden ve kapanmak zorunda kalan birçok biyogaz santralleri olduğunu üzüntü ile öğrenmekteyiz. Bu durum, en kaliteli televizyonu alıp, uydu anteni ya da kablo bağlatmadığından televizyonu izleyemeyen ya da televizyonu iade etmek isteyen kullanıcının durumuna benzemektedir. Halbuki uydu anteni alımı için harcanan para ve yapılan ayarlamalar, kaliteli bir televizyon alımı için gereken paradan çok ama çok aşağıda kalmaktadır. Benzer şekilde milyon dolarlar harcanarak kurulan tesislere basit birkaç ekipman eklenerek elde edilebilecek çözümler çoğu zaman tesis yöneticileri ve işletmeciler tarafından önemsenmemekte ve zamanla tesis zarar eden bir yapı haline gelmektedir. Bu durumun bir diğer nedeni de biyogaz tesis işletmeciliği konusundaki tecrübesizlik ya da bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. BioG firması olarak tesis işletmeciliği ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da müşterilerimize danışmanlık hizmeti vermekte ve uzun ömürlü, karlı tesis işletmeciliği için gerekli hizmetleri vermekteyiz.

Link

biyo besleyici
Biyo Besleyiciler
biyo karıştırıcı
Biyo Karıştırıcı ve Taşıyıcılar
biyo öğütücü
Biyo Öğütücüler